TUMS Meetdiensten

TUMS Meetdiensten

Per 1 augustus jl. is DNWG Meetdiensten verzelfstandigd en opereert nu onder de naam TUMS Meetdiensten. Deze verzelfstandiging is het gevolg van de verdere integratie van DNWG binnen de Stedin Groep. Stedin Groep wil zich richten op haar wettelijke taken als netbeheerder.

 

TUMS Meetdiensten kan zich nu focussen op haar core business, te weten het aanbieden van meetdiensten voor de zakelijke markt.

 

NAAR TUMS

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?