Facturen

Als klant van DNWG ontvangt u van ons facturen. U kunt deze op verschillende manieren betalen. Graag brengen wij u op de hoogte van onze betalingstermijnen.

 

Als u vragen heeft over uw factuur dan kunt u contact met ons opnemen via factuurinfra AT dnwg DOT nl of telefonisch contact opnemen via telefoonnummer: 0113 74 11 00.

 

Meer informatie over de betalingstermijn

Voor DNWG Warmte is de uiterste betaaltermijn vastgesteld op 14 dagen na factuurdatum. Voor een factuur vanuit DNWG Infra B.V. bedraagt de uiterste betaaltermijn 30 dagen na factuurdatum. Betaalt u niet op tijd, dan ontvangt u een herinnering en krijgt u nog eens 14 dagen de tijd om te betalen.

 • Heeft de betaling dan nog niet plaatsgevonden, dan ontvangt u een aanmaning en bent u incassokosten verschuldigd.
 • Betaalt u dan nog niet? Dan geven we de vordering uit handen aan de deurwaarder.

 

Vraag en antwoord

 • Wanneer brengt DNWG incassokosten in rekening?

  DNWG rekent incassokosten, wanneer u niet betaalt binnen de gestelde betalingstermijn in de betalingsherinnering. Hieronder ziet u het proces:

  - U ontvangt een factuur en dient deze te betalen binnen de gestelde termijn

  - Betaalt u niet op tijd? Dan ontvangt u eerst een betalingsherinnering;

  - Betaalt u niet binnen de gestelde betalingstermijn zoals vermeld in de betalingsherinnering, dan gaan wij over tot het in rekening brengen van incassokosten.

 • Op basis waarvan zijn de incassokosten berekend?

  Incassokosten bestaan uit een percentage van de kosten op de factuur. Wij brengen deze in rekening op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 • Waarom berekent DNWG incassokosten?

  - Op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten betaalt de veroorzaker van de kosten.

  - Om een factuur alsnog te kunnen innen, maken we kosten. Deze kosten berekenen we als incassokosten door.

 • Hoe hoog zijn de incassokosten?

  Incassokosten bestaan uit een percentage van de kosten op de factuur. Wij hanteren de wettelijke regels voor het doorbereken van incassokosten. Dit gaat volgens een staffel:

  - Over de vordering tot € 2.500,00: 15,0%

  - Over het meerdere tot € 5.000,00: 10,0%

  - Over het meerdere tot €10.000,00: 5,0%

  - Over het meerdere tot € 200.000,00: 1,0%

  - Over het meerdere tot € 1.000.000,00: 0.5%

  Wij brengen altijd een minimumbedrag van € 40,00 aan incassokosten in rekening.

 • Hoe kan ik incassokosten voorkomen?

  Incassokosten kunt u voorkomen door de facturen op tijd te betalen. Als u gebruikmaakt van automatische incasso, hoeft u zich nooit zorgen te maken of uw rekening op tijd betaald wordt. Neem hiervoor contact met op ons via 0113 74 11 00 of via factuurinfra AT dnwg DOT nl

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?