Nieuws

Sterker door Samenwerking; DNWG een jaar onderdeel van Stedin Groep

Samenwerking loont, dat is de conclusie die getrokken kan worden na een jaar DNWG onder de vleugels van Stedin Groep. Het Zeeuwse netwerkbedrijf werd een jaar geleden overgenomen van de Zeeuwse energiemaatschappij PZEM.

 

“We leren veel van elkaar en dat komt de efficiëntie ten goede,” concludeert Marc van der Linden, CEO Stedin Groep. Onder de noemer “Samen Sterker” is een programma opgezet waarbij wordt gekeken op welke gebieden Stedin en DNWG voordeel kunnen halen door slim samen te werken.

 

Efficiënte dienstverlening

Stedin Groep zet met haar strategie in op efficiënter werken om de dienstverlening naar een hoger plan te brengen en energie betaalbaar te houden voor haar klanten. Efficiëntie is nodig, want door de energietransitie hebben netbeheerders forse uitdagingen. Denk aan de toename van netinvesteringen en van het werk voor netbeheerders. Van der Linden: “We moeten slim omgaan met de inzet van onze medewerkers mede door de samenwerking aan te gaan met marktpartijen. Om die reden hebben we met verschillende waterbedrijven een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Dat is iets wat DNWG al jaren doet in Zeeland in samenwerking met waterbedrijf Evides. Juist door samenwerking en door gelijktijdig aanleg - en vervangingswerkzaamheden uit te voeren kunnen de netbeheerders de kosten voor de investeringen in het elektriciteitsnet drukken, waardoor de netbeheerkosten op de energierekening van klanten zo laag mogelijk blijft.”

 

Goerree-Overflakkee

DNWG op haar beurt voert sinds kort specifieke werkzaamheden uit namens Stedin op het Zuid-Hollandse-eiland Goerree-Overflakkee. Denk daarbij aan de realisatie van nieuwe aansluitingen in woningen en bij kleinzakelijke klanten. “Op vlak van efficiëntie presteert DNWG in vergelijking beter. Maar waarin dit precies zit, weten we niet. Door te ervaren hoe DNWG opdrachten uitvoert, en daarvan te leren, kunnen we als gehele Groep efficiënter werken,” zegt Van der Linden daarover. 

 

Krachten bundelen voor de energietransitie

De elektriciteits- en gasnetten zijn een belangrijke schakel in het energiesysteem dat door de energietransitie ingrijpend verandert. Het opbouwen van kennis en ervaring is nodig om uiteindelijk goede beslissingen te nemen. Stichting Zeeuwse Publieke Belangen stimuleert met een fonds partijen in Zeeland om kennis en ervaring op te doen met nieuwe technieken die de energietransitie versnellen Inmiddels steunt de Stichting twee projecten op de gebieden elektrisch vervoer en energieopslag. Thema’s die ook voor de netbeheerders relevant zijn. Meer informatie over het fonds en de projecten staat op de website www.stichtingzeeuwsepubliekebelangen.nl.

 

Over Stedin Groep

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie!. Daar werken zo’n 4500 medewerkers van Stedin Groep iedere dag aan. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat al onze klanten kunnen beschikken over duurzame energie om te leven, werken en ondernemen. Als Stedin Groep verduurzamen wij het energiesysteem en houden het onverminderd robuust en betaalbaar. Binnen Stedin Groep werken de netbeheerders Stedin (Zuid-Holland en Utrecht), Enduris (Zeeland) en de experts van infrabedrijven Joulz en DNWG Infra samen om dit voor elkaar te krijgen.

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?