Hoe gaat DNWG om met het coronavirus? Meer informatie

DNWG kiest voor duurzame diesel van De Pooter Olie

DNWG kiest voor duurzame diesel van De Pooter Olie

DNWG, specialist in aanleg, onderhoud en beheer van netten en installaties op het gebied van elektriciteit, gas en water streeft naar een duurzame bedrijfsvoering. Dagelijks rijden 250 bussen en dienstauto’s van DNWG door Zeeland om de infrastructuur van elektriciteit, gas en water optimaal te laten functioneren. Vanaf heden kiest DNWG ervoor haar wagenpark te verduurzamen door het tanken van ‘blauwe diesel’. Door de overgang naar blauwe diesel kan DNWG een CO2-reductie behalen van bijna 90% ten opzichte van reguliere diesel.

 

‘Het liefst zouden we onze auto’s allemaal elektrisch laten rijden en we zijn ook al een eind op weg, maar voor onze bussen zijn er nog geen goede opties om die elektrisch te laten rijden. Dit komt onder andere door een lage actieradius en door de zware lading die onze bussen mee moeten nemen. Om toch te verduurzamen is er gekozen om tijdelijk over te gaan op blauwe diesel. Hiervoor hebben we de samenwerking opgezocht met De Pooter Olie in Terneuzen’, aldus Henk den Engelse, manager Storingen & Onderhoud van DNWG.

 

Fossielvrij

De Pooter Olie is de enige leverancier van blauwe diesel in Zuidwest Nederland en Vlaanderen. Het is een fossielvrije brandstof en biologisch afbreekbaar wanneer het in bodem- of oppervlaktewater terecht komt. Het veroorzaakt dus geen blijvende schade aan natuur en milieu. Een bijkomend voordeel is dat de uitstoot van roet en fijnstof met 33% afneemt ten opzichte van een fossiele diesel!

 

Samenwerken in Zeeland

De Pooter Olie merkt dat de vraag naar duurzame brandstoffen toeneemt en speelt daar op in met de komst van blauwe diesel. Het bedrijf heeft inmiddels vier jaar ervaring met het product en is van mening dat er gekeken moet worden naar duurzame diesels om CO2-neutraal te worden. ‘We hebben meerdere samenwerkingen lopen met bedrijven die nu op blauwe diesel rijden. We zijn al een goede stap in de richting met duurzaam ondernemen, maar wij willen blijven groeien’’, vertelt Joost de Pooter, directeur De Pooter Olie.

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?