Vernieuwde langdurige samenwerking Evides Waterbedrijf en DNWG

Vernieuwde langdurige samenwerking Evides Waterbedrijf en DNWG

Evides Waterbedrijf en DNWG Infra werken al ruim tien jaar samen in de ondergrond in Zeeland. Een succesvolle samenwerking die navolging en verdieping krijgt. Op 7 december tekenden Annette Ottolini, Algemeen Directeur Evides Waterbedrijf en David Peters, lid Raad van Bestuur van de Stedin Groep een samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook in de vernieuwde samenwerking blijft het uitgangspunt: door effectief samen te werken de overlast voor klanten en de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

 

De samenwerkingsovereenkomst gaat op 1 januari 2021 in. De komende jaren bouwen DNWG en Evides de samenwerking verder uit. De verhouding op basis van een dienstverleningsovereenkomst verandert in een gelijkwaardige samenwerking. Hierdoor verdelen de partijen de taken anders en werken ze samen aan gas, water en elektriciteit. Op deze manier kunnen DNWG en Evides dezelfde kwaliteits- en veiligheidseisen gebruiken en deze verder verbeteren. Ook is het doel effectief te blijven werken en zo in te spelen op de schaarste onder de gespecialiseerde aannemers. De nieuwe samenwerking heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid in Zeeland. De dienstverlening naar klanten en de omgeving blijft hetzelfde.

Belangrijke mijlpaal toekomstige ontwikkelingen

David Peters: “Ik ben er blij mee op dat we een nieuwe fase ingaan in de samenwerking met Evides. En het is nu, gezien alle werkzaamheden die door de energietransitie op ons afkomen, belangrijker dan ooit tevoren. Essentieel is daarbij dat we de gezamenlijke werkzaamheden stap voor stap uitbouwen, zodat we altijd leveringszekerheid kunnen blijven garanderen. Ik wil daarbij benadrukken dat bij alle keuzes die we maken het belang van onze klanten en de omgeving centraal staat.”

Volgens Annette Ottolini van Evides Waterbedrijf hebben vooral klanten profijt van de samenwerking: “Betrouwbaar water uit de kraan is voor onze klanten vanzelfsprekend en dat houden we graag zo. We werken samen met andere partijen om onze werkzaamheden effectief te organiseren. Zo spelen we in op schaarste van aannemers, beperken we de impact op onze omgeving en verminderen we de overlast voor bewoners en bedrijven.”

Groeimodel samenwerking

In de samenwerkingsovereenkomst hebben de partijen vastgelegd dat ze samen - in overeenstemming met de belangen van de gemeenten en andere belanghebbenden -werkzaamheden ontwikkelen, plannen, voorbereiden, aanbieden, realiseren en opleveren. Een van de vervolgstappen die onderdeel is van de overeenkomst is een gezamenlijke aanbesteding naar aannemers voor delen van werkzaamheden. Ook dit draagt er verder aan bij dat de prestaties en effectiviteit in de hele keten verbetert. Het samenwerkingsmodel van Zeeland gaan de partijen later ook toepassen in de samenwerking in het werkgebied met Stedin Netbeheer.

Wat betekent dit voor klanten en omgeving

Klanten en omgeving houden vooralsnog dezelfde aanspreekpunten binnen de organisatie(s). DNWG Infra communiceert namens de partijen over de uitvoering van de werkzaamheden. De partijen waarborgen met de samenwerking dat de omgeving zo min mogelijk overlast heeft van de werkzaamheden.

Over DNWG en Evides

DNWG Infra is onderdeel van de Stedin Groep en beheert en onderhoudt in opdracht van Enduris B.V. in Zeeland de gas- en elektriciteitsnetten. Voor Stedin Netbeheer voert DNWG Infra specifieke werkzaamheden uit op het Zuid-Hollandse-eiland Goeree-Overflakkee.

Evides Waterbedrijf  produceert en levert drinkwater in Zuidwest-Nederland en levert industriewater op maat aan grote industriële klanten. Als samenwerkingspartners zijn wij gericht op onze maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid. De partijen stellen veiligheid en vakmanschap voorop.

 

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?