Wij werken samen aan de openbare ruimte

Wij werken samen aan de openbare ruimte

De Zeeuwse gemeenten, Waterschap Scheldestromen, DELTA Netwerkgroep (DNWG) en Evides Waterbedrijf bundelen hun krachten om Zeeland klimaatbestendig te maken. De komende jaren staan we voor een flinke uitdaging om de buitenruimte klimaatbestendig in te richten en de energietransitie vorm te geven. Dat  is een flinke klus waarvoor we de handen ineen slaan.

 

Om deze samenwerking te onderschrijven tekenden de partijen vandaag een intentieverklaring. Dit werd gedaan door Chris Simons namens de VZG, Ad van Sluijs namens DNWG, Annette Ottolini namens Evides Waterbedrijf, Gert van Kralingen namens Waterschap Scheldestromen en Loes Meeuwisse namens de Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland (SAZ+).

 

Samenwerken is voor ons de sleutel tot succes. Er moet namelijk veel gebeuren om Zeeland klimaatbestendig te maken. Als wij onze plannen en werkzaamheden in de ondergrond en de buitenruimte goed op elkaar af stemmen, dan zorgen we voor een efficiënte en vlotte aanpak én voor zo min mogelijk overlast voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Daarbij kunnen we de kosten zo laag mogelijk houden en verbetert het de samenwerking met onze partners zoals woningcorporaties, inwoners en ondernemers. De intentieverklaring is een mooie eerste stap in de goede richting om te komen tot concrete samenwerkingsafspraken. Die volgen in 2018.

 

SAZ+
Samen werken aan een toekomstbestendige waterhuishouding

In Zeeland werken gemeenten, het waterschap en het waterbedrijf samen in de Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland (SAZ+) voor een doelmatige en toekomstbestendige waterhuishouding in het stedelijke gebied. De inrichting van de openbare ruimte, riolering, rioolwaterzuivering en drinkwatervoorziening stemmen we op elkaar af en als het mogelijk is voeren we taken gezamenlijk uit. Deze samenwerking zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van de waterketen, een minder kwetsbare organisatie en beperkt de kosten(stijging) voor een toekomstbestendige waterhuishouding.

 

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?