Kwaliteit

Bij DNWG hebben we een cultuur van continu verbeteren, waarbij kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. De eisen en normen voor kwaliteit bij DNWG worden gesteld door onze klanten, aandeelhouders, de maatschappij, marktpartijen, de wetgever en door DNWG zelf.

 

Bij kwaliteit gaat het bij DNWG om de kwaliteit van onze netwerken en de wijze waarop we dit beheren. Daarnaast stellen we eisen aan onze dienstverlening. Door een hoge kwaliteit te realiseren in onze bedrijfsvoering zorgen we ervoor dat we zaken zoveel mogelijk in één keer goed doen. Samengevat betekent kwaliteit bij DNWG: ‘We doen de goede dingen veilig, in 1 keer goed, tijdig, efficiënt en continu beter’.

 

Een belangrijk deel hiervan komt terug in de normeringen van diverse certificeringen die wij in ons bezit hebben. Om deze certificaten te behouden toetsen we voortdurend of ons systeem en onze medewerkers hieraan voldoen.

 

ISO 9001

Deze internationale norm:

  • specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving
  • stelt zich ten doel om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

ISO 9001 certificaat DNWG Infra (PDF)

CKB

De Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven is opgezet voor certificatie  van kabelleg- en buizenlegbedrijven die werkzaam zijn in de aardgas-, drinkwater-, warmtedistributie-, energie- en informatiesector. De regeling is een uiteenzetting van eisen waaraan een kabelinfra- en/of buizenlegbedrijf moet voldoen voor het verkrijgen van een kwaliteitsverklaring.

 

CKB Certificaat DNWG Infra (.PDF)

 

 

 

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?