Veiligheid

Het veiligheidsbeleid is primair gericht op het voorkomen van ongevallen tijdens de aanleg en ingebruikstelling van de door ons beheerde infrastructuren. Zowel die in eigendom als die waar wij vanuit klanten en opdrachtgevers verantwoordelijk voor zijn. 

 

“We doen de goede dingen veilig, in 1 keer goed, tijdig, efficiënt en continu beter”

 

Het veiligheidsbeleid dat we voeren baseren we niet alleen op wetgeving, zoals de Arbowet, Gas- en elektriciteitswet en relevante Nen-normen, maar ook op nieuwe inzichten, kennis van nieuwe risico's en mogelijke risico's in de toekomst. Dit beleid omvat de hele keten van ontwerp, positionering in de fysieke omgeving, aanleg, onderhoud en reparatie en uiteindelijk ook het buiten gebruik stellen van het bedrijfsmiddel.

 

Van onze partners, serviceproviders en onderaannemers eisen wij dat zij hetzelfde niveau van kwaliteit en veiligheid nastreven als DNWG zelf.

 

VGM Beleidsverklaring DNWG (.PDF)

Deze uitgangspunten zijn medebepalend bij de selectie en beoordeling van onze dienstverleners.

 

DNWG vindt het belangrijk dat klanten veilig met gas en elektriciteit omgaan. Op www.energieveilig.nl/home vindt u daar veel informatie over.

 

VCA**

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers.

 

VCA certificaat DNWG Infra (.PDF)

 

VCL

Veiligheidsladder

 

VCL certificaat (.PDF)

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?