Hoe wordt het capaciteitstarief geregeld?

Voorheen werd de grens tussen groot en kleinverbruik bepaald door het gemiddelde jaarverbruik, 170.000 m3. Gasverbruikers met een aansluitcapaciteit van meer dan 40 m3(n)/uur, worden nu als grootverbruiker beschouwd. Het betreft aansluitingen met gasmeters, waarop een waarde hoger dan G25 staat vermeld, bijvoorbeeld G40, G65, G100.

 

Wij adviseren u kritisch te kijken naar de capaciteit van de aansluiting. Als u aan een capaciteit van maximaal 40 m3(n)/uur voldoende heeft, dan kunt u kleinverbruiker blijven. 

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?