Hoeveel gasaansluitingen mogen er aanwezig zijn op één adres?

Per WOZ-object is één elektriciteitsaansluiting toegestaan.

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?