Komen 1x10A aansluitingen ook in aanmerking voor storingscompensatie?

De aansluitwaarde 1x10A is in principe een gewone kleinverbruik aansluiting. De geldende voorwaarden zijn hier ook op van
toepassing. Zo ook voor de storingscompensatie.

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?