Hoe gaat DNWG om met het coronavirus? Meer informatie

Mijn meter registreert niet goed en ik wil deze laten nakijken. Wat moet ik doen?

Voor controle van uw elektriciteits- of gasmeter neemt u contact op met uw netbeheerder. U vindt uw netbeheerder op www.mijnaansluiting.nl

Voor controle van uw elektriciteits- of gasmeter neemt u contact op met uw netbeheerder. U vindt uw netbeheerder op www.mijnaansluiting.nl

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?