Waarom moet er een nieuwe watermeter geplaatst worden?

Het is noodzakelijk om watermeters na verloop van een aantal jaren te vervangen om het waterverbruik nauwkeurig te kunnen blijven meten zodat u een correcte waternota blijft ontvangen. Het aantal jaren waarna een watermeter moet worden gewisseld, is vastgelegd in de landelijke Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW), die voor alle Nederlandse waterbedrijven van kracht is en die deel uitmaakt van onze certificering.

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?