Onafhankelijk Diensten Aanbieder (ODA)

Kies voor DNWG Infra als uw Onafhankelijke Diensten Aanbieder (ODA)

Begin 2015 zijn de Nederlandse netbeheerders gestart met het grootschalig aanbieden van slimme meters. De slimme meter kan, mits de aangeslotene daar expliciet toestemming voor geeft, dagelijks worden uitgelezen.

U kunt dus direct gedetailleerd inzage krijgen in het verbruik van uw kleinverbruik aansluiting(en).

 

DNWG Infra is door Energie Data Service Nederland gecertificeerd als ODA (Onafhankelijke Diensten Aanbieder) en kan de meetdata uit slimme meters opvragen.

U kunt deze gegevens terugzien via Energiemonitoring of via Dataverstrekking. Wanneer u dat wenst kunnen de meetgegevens naast uw grootverbruik aansluiting(en) getoond worden.

 

Informatiebeveiliging

Energiemeetdata valt onder bescherming van AVG.

DNWG Infra voldoet als ODA aan alle geldende verplichtingen vanuit deze wet Wij kunnen en zullen alleen meetdata opvragen als hier een juist klantmandaat voor is.

 

DNWG Infra is als ODA gecertificeerd door Energie Data Services Nederland (EDSN). Naast de technische vereisten zijn er een aantal belangrijke eisen die gesteld worden aan de manier waarop met privacy gevoelige data wordt omgegaan, hiervan wordt periodiek een accountantsverklaring overlegd.

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact met ons op via 0113 74 11 00 (bereikbaar van 08:30 - 17:00 uur), of stuur een mail aan info@dnwg.nl.

 

 

Meer lezen over meetdiensten van DNWG Infra 

 

Snel naar:

Erkend Meetverantwoordelijke
Energiemonitoring

Onafhankelijk Diensten Aanbieder (ODA)

Tussenmeters

Meetdiensten namen energieleverancier

Procesautomatisering

Inzage aansluitingen

Dataverstrekking op maat

 

 

 

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?