Arnemuiden Schorerstraat e.o.

Arnemuiden Schorerstraat e.o.

 

DNWG voert vanaf half september 2017 in opdracht van Enduris en Evides Waterbedrijf werkzaamheden uit aan de elektriciteitskabels en de gas- en drinkwaterleidingen in deze wijk. Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht van Evides werkt DNWG aan uw drinkwaterleidingnet.


Werkzaamheden
Om de oude elektriciteitskabels, gasleiding en drinkwaterleiding te vervangen is het nodig dat wij de straat en/of de trottoirs tijdelijk ontgraven. Dit kan betekenen dat u uw auto tijdelijk ergens anders moet parkeren. Uiteraard zorgen wij er voor dat u te allen tijde uw woning, winkel, restaurant, et cetera kunt bereiken.
Tevens worden de huisaansluitingen daar waar noodzakelijk aangepast.

 

Planning
Volgens planning duren de werkzaamheden 6 maanden indien er zich geen onvoorziene situaties voordoen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

 

Aannemer

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Baas B.V..

 

Contact

Heeft u vragen over het werk ter plaatse? Neem dan contact op met de uitvoerder van aannemer Baas, de heer Martijn de Jonge, bereikbaar via telefoonnummer 06 2044 0352 . Heeft u algemene projectvragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met onze Project Manager voor dit project Hans van Belzen via ons Front Office op telefoonnummer 0113 - 741100.

 

Communicatie

Bewoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Verzonden omgevingscommunicatie kun u hieronder downloaden.

 

240817 Uinodiging bewonersinformatieavond

 


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?