Colijnsplaat - Colijnsplaatseweg

Colijnsplaat - Colijnsplaatseweg

Vanaf 26 februari 2018 voert DNWG in opdracht van Enduris en Evides Waterbedrijf werkzaamheden uit aan de elektriciteitskabels en de gas- en drinkwaterleidingen aan de Colijnsplaatseweg tot aan de Havelaarstraat te Colijnsplaat. Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht van Evides werkt DNWG aan uw drinkwaterleidingnet.

 

Werkzaamheden

Om de oude elektriciteitskabels, gasleiding en drinkwaterleiding te vervangen is het nodig dat wij de straat en/of de trottoirs tijdelijk ontgraven. Dit kan betekenen dat u uw auto tijdelijk ergens anders moet parkeren. Uiteraard zorgen wij er voor dat u te allen tijde uw woning en/of bedrijf kunt bereiken.
Ook worden de huisaansluitingen daar waar noodzakelijk aangepast.

 

Planning
Op 26 februari 2018 starten de werkzaamheden. Dat betekent dat het werkterrein wordt ingericht en dat er graafwerkzaamheden plaatsvinden. Wanneer zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen, ronden we de werkzaamheden eind juni 2018 af.

 

Tijdelijk geen drinkwater

Van 2 mei 20:00 uur tot en met 3 mei 04:00 uur is er tijdelijk geen beschikking over drinkwater in Colijnsplaat. We adverteren hierover in de plaatselijke huis-aan-huiskrant, maar ook op social media zullen we hierover berichten. De advertentie kunt u hieronder downloaden.

Advertentie Noord-Bevelands informatie- en advertentieblad

 

Geen drinkwater

Tijdens de werkzaamheden heeft u geen drinkwater. Wij raden u dan ook aan:

• Voor het begin van de werkzaamheden een kleine hoeveelheid drinkwater in voorraad te nemen en alle kranen daarna dicht te draaien.

• Gedurende de werkzaamheden geen kranen open te draaien en (af)wasmachines in werking te hebben of aan te zetten.

 

Na 04:00 uur of zoveel eerder als mogelijk, heeft u weer beschikking over drinkwater. Na de werkzaamheden is er kans op bruin water.

 

Contact

Heeft u vragen over het werk ter plaatse? Neem dan contact op met de uitvoerder van aannemer De Voogd, Marco Sturm, bereikbaar via 06-50647914. Heeft u algemene projectvragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de Project Manager DNWG, Marcel de Pree, via telefoonnummer 0113 74 11 00. 

 

Communicatie

Bewoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Verzonden omgevingscommunicatie kun u hieronder downloaden.

 

180425 Advertentie Noord-Bevelands informatie- en advertentieblad

180214 Bewonersbrief Colijnsplaat

 

Overzichtskaart werkzaamheden Colijnsplaat


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?