Colijnsplaat - Colijnsplaatseweg

Colijnsplaat - Colijnsplaatseweg

Vanaf 26 februari 2018 voert DNWG in opdracht van Enduris en Evides Waterbedrijf werkzaamheden uit aan de elektriciteitskabels en de gas- en drinkwaterleidingen aan de Colijnsplaatseweg tot aan de Havelaarstraat te Colijnsplaat. Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht van Evides werkt DNWG aan uw drinkwaterleidingnet.

 

Werkzaamheden

Om de oude elektriciteitskabels, gasleiding en drinkwaterleiding te vervangen is het nodig dat wij de straat en/of de trottoirs tijdelijk ontgraven. Dit kan betekenen dat u uw auto tijdelijk ergens anders moet parkeren. Uiteraard zorgen wij er voor dat u te allen tijde uw woning en/of bedrijf kunt bereiken.
Ook worden de huisaansluitingen daar waar noodzakelijk aangepast.

 

Planning
Op 26 februari 2018 starten de werkzaamheden. Dat betekent dat het werkterrein wordt ingericht en dat er graafwerkzaamheden plaatsvinden. Wanneer zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen, ronden we de werkzaamheden eind juni 2018 af. 

 

Contact

Heeft u vragen over het werk ter plaatse? Neem dan contact op met de uitvoerder van aannemer De Voogd, Marco Sturm, bereikbaar via 06-50647914. Heeft u algemene projectvragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de Project Manager DNWG, Marcel de Pree, via telefoonnummer 0113 74 11 00. 

 

Communicatie

Bewoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Verzonden omgevingscommunicatie kun u hieronder downloaden.

 

180214 Bewonersbrief Colijnsplaat

 

Overzichtskaart werkzaamheden Colijnsplaat


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?