Domburg 't Groentje

Domburg 't Groentje

Op 1 oktober 2018 start DNWG in opdracht van Enduris met werkzaamheden aan de elektriciteitskabels en gasleidingen aan 't Groentje te Domburg en omgeving. 

 

Werkzaamheden

Om de oude elektriciteitskabels en de gasleiding te vervangen is het nodig dat wij de straat en/of de trottoirs tijdelijk ontgraven. Dit kan betekenen dat u uw auto tijdelijk ergens anders moet parkeren. Uiteraard zorgen wij er voor dat u te allen tijde uw woning en/of bedrijf kunt bereiken. Ook worden de huisaansluitingen daar waar noodzakelijk aangepast. 

 

Planning
De werkzaamheden aan de kabels en leidingen worden, mits zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen, begin november 2018 afgerond. Vervolgens wordt in opdracht van de gemeente Veere de publieke ruimte aangepakt. 

 

Contact

Heeft u algemene projectvragen over de werkzaamheden aan de kabels en de leidingen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de Project Manager van DNWG, Hans van Belzen, via telefoonnummer 0113 74 11 00. 

 

Communicatie

Bewoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Verzonden omgevingscommunicatie kun u hieronder downloaden.

 

10-09-2018 Bewonersbrief gemeente Veere - 't Groentje Domburg

25-09-2018 Bewonersbrief aannemer De Voogd - 't Groentje Domburg 

 


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?