Geen drinkwater in heel Clinge op 24-04-2017 van 20:00 - 24:00 uur

Geen drinkwater in heel Clinge op 24-04-2017 van 20:00 - 24:00 uur

Op 24 April start DELTA Infra B.V. namens Evides Waterbedrijf met werkzaamheden aan de drinkwaterleiding te Clinge. Voor bewoners van Clinge heeft dit als gevolg dat er op 24 april 2017 van 20:00 - 24:00 uur of zoveel korter als mogelijk is, geen beschikking is over drinkwater. Na de werkzaamheden is er kans op bruin water.

 

Werkzaamheden

Het noodzakelijk om een nieuwe drinkwaterleiding in te bouwen in de 's-Gravenstraat te Clinge. Voorafgaand aan deze werkzaamheden voeren we maandag 24 april van 20.00 tot 24.00 uur een proefafsluiting uit. Een proefafsluiting is een controle op defecten van de afsluiters in het drinkwaterleidingnet.

 

Planning

Volgens planning duren de werkzaamheden ongeveer 4 uur wanneer er zich geen onvoorziene situaties voordoen.

 

Aannemer
De werkzaamheden worden uitgevoerd door monteurs van DELTA Netwerkgroep en aannemingsbedrijf MVOI.

 

Communicatie
In het Zeeuws Vlaams Advertentieblad verschijnt op woensdag 19 april 2017 een advertentie. Ook sturen wij aan de bewoners een informatiebrief, waarin zij op 21 april 2017 lezen welke maatregelen zij kunnen treffen en hoe zij om kunnen gaan met bruin water. De advertentie en de brief verschijnen na plaatsing resp. bezorging als download op deze pagina. Ook communiceren wij over de werkzaamheden via Facebook en Twitter.

 

19-04-2017 Advertentie Zeeuws Vlaams advertentieblad

21-04-2017 Bewoners informatiebrief

 

Hieronder ziet u het impactkaartje van de werkzaamheden te Clinge.


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?