Groede Voorstraat

Groede Voorstraat

DNWG voert vanaf 12 november 2018 in opdracht van Enduris en Evides Waterbedrijf werkzaamheden uit aan de elektriciteitskabels en de drinkwaterleidingen in de Voorstraat te Groede. Mits zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen, verwachten we het werk begin februari te kunnen afronden.
Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht van Evides werkt DNWG aan uw drinkwaterleidingnet. 

 

Werkzaamheden

Om de oude elektriciteitskabelsen drinkwaterleiding te vervangen is het nodig dat wij de straat en/of de trottoirs tijdelijk ontgraven. Dit kan betekenen dat u uw auto tijdelijk ergens anders moet parkeren. Uiteraard zorgen wij er voor dat u te allen tijde uw woning, winkel, restaurant, et cetera kunt bereiken. Ook worden de huisaansluitingen daar waar noodzakelijk aangepast.

 

Contact

Heeft u algemene projectvragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met onze Projectopzichter via telefoonnummer 0113 74 11 00. 

 

Communicatie

Bewoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Verzonden omgevingscommunicatie kun u hieronder downloaden.

 

Overzichtskaart projectgebied
Hieronder ziet u in welk gebied wij werkzaamheden uitvoeren, u kunt de kaart ook downloaden


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?