Oostkapelle Burgvliet

Oostkapelle Burgvliet

Vanaf 5 november voert DNWG in opdracht van Enduris en Evides Waterbedrijf werkzaamheden uit aan de elektriciteitskabels en drinkwaterleidingen in vakantiepark Burgvliet te Oostkapelle. Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht van Evides werkt DNWG aan uw drinkwaterleidingnet.

 

Status december 2018

Op dit moment lopen we iets voor op de planning. We zijn gestart zijn met de saneringen van huisaansluitingen. Bewoners hebben brieven ontvangen waarin verzocht wordt om contactgegevens (het liefst telefoonnummer)bij ons kenbaar te maken, zodat wij een afspraak kunnen maken om de huisaansluiting aan te sluiten. Voor deze werkzaamheden moeten binnen in woning zijn. Zie ook de laatste correspondentie onder de kop Communicatie hieronder. 

 

Werkzaamheden
De straat zal worden open gegraven om de nieuwe leidingen en kabels te leggen en om de oude te verwijderen. Op dat moment is uw woning niet per auto bereikbaar en zult u ergens anders moeten parkeren. 

 

In een aantal gevallen worden ook de aansluitleidingen van het hoofdnet naar uw woning vervangen. Hiervoor is het nodig dat er iemand aanwezig is in de woning. Wij zullen u hiervan ruim van tevoren op de hoogte brengen. In de tekst hieronder vindt u een grove planning voor de werkzaamheden aan deze zogenaamde huisaansluitingen.

 

Planning

We verwachten, mits er zich geen verdere onvoorziene omstandigheden voordoen, het project in maart 2019 af te ronden.

 

Planning hoofdleidingen (in 2018)

  • Fase 1: week 45 t/m week 46 (huisnummer 48 t/m 103)
  • Fase 2: week 46 t/m week 48 (huisnummer 91 t/m 101)
  • Fase 3: week 48 t/m week 49 (huisnummer 72 t/m 80)
  • Fase 4: week 50 t/m week 51(huisnummer 56 t/m 63)

Planning woonhuisaansluitingen/saneringen (in 2019)

  • Fase 1: week 2 t/m week 4
  • Fase 2: week 3 t/m week 6
  • Fase 3: week 5 t/m week 7
  • Fase 4: week 7 t/m week 8/9

Contact

Heeft u algemene projectvragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de Project Manager van DNWG via telefoonnummer 0113 74 11 00. 

 

Communicatie

Bewoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Verzonden omgevingscommunicatie kun u hieronder downloaden. 

 

190121 Planning (nieuw)

190121 Faseringstekening (nieuw)

181121 Bewonersbrief reminder contactgegevens Oostkapelle Burgvliet

181018 Presentatie bewonersavond Oostkapelle Burgvliet

181010 Uitnodiging bewonersavond Oostkapelle Burgvliet

 


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?