Renesse Zeeasterweg en omgeving

Renesse Zeeasterweg en omgeving

In de week van 12 juni 2017 start DELTA Infra B.V. in opdracht van netbeheerder Enduris B.V. en Evides Waterbedrijf N.V. met werkzaamheden aan de kabels en leidingen in de Zeeasterweg en omgeving te Renesse.

Werkzaamheden
Om de oude elektriciteitskabels, gasleiding en drinkwaterleiding te vervangen is het nodig dat wij de straat en/of de trottoirs tijdelijk ontgraven. Dit kan betekenen dat u uw auto tijdelijk ergens anders moet parkeren. Uiteraard zorgen wij er voor dat u te allen tijde uw woning, winkel, restaurant, et cetera kunt bereiken.

Tevens worden de huisaansluitingen daar waar noodzakelijk aangepast.

 

Planning
Volgens planning duren de werkzaamheden ongeveer 8 maanden indien er zich geen onvoorziene situaties voordoen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

 

Aannemer

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Van Vulpen.

 

Contact

Heeft u vragen over het werk ter plaatse? Neem dan contact op met de uitvoerder van aannemer Van Vulpen, de heer Gerben de Munck bereikbaar via telefoonnummer 06 – 30 90 63 94. Heeft u algemene projectvragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met onze projectopzichter voor dit project Hans de Vrieze via ons Front Office op telefoonnummer 0113 - 741100.

 

Communicatie

Bewoners zijn geïnformeerd over de werkzaamheden. Verzonden omgevingscommunicatie kun u hieronder downloaden.

 

Nieuwbrief Renesse (.PDF 10-07-2017)

Bewonersbrief Zeedistelweg (.PDF 08-06-2017)

Bewonersbrief Zeeannemoonweg (.PDF 01-06-2017)

Website gemeente Schouwen-Duiveland

 

 


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?