Tholen Masterplan

Tholen Masterplan

In de meivakantie 2017 is DELTA Netwerkgroep in opdracht van netbeheerder Enduris B.V. en Evides Waterbedrijf N.V. gestart met werkzaamheden aan de kabels en leidingen in de Molenvlietsedijk en de Zoekweg te Tholen.

 

Werkzaamheden

Om de oude elektriciteitskabels, gasleiding en drinkwaterleiding te vervangen is het nodig dat wij de straat en/of de trottoirs tijdelijk ontgraven. Dit kan betekenen dat u uw auto tijdelijk ergens anders moet parkeren. Uiteraard zorgen wij er voor dat u te allen tijde uw woning, winkel, restaurant, et cetera kunt bereiken.

 

Ook worden de huisaansluitingen daar waar noodzakelijk aangepast.

 

Planning

Volgens planning duren onze werkzaamheden aan de Molenvlietsedijk en de Zoekweg tot aan de zomervakantie. Na de zomervakantie vervolgen we de werkzaamheden door het leggen van een nieuwe drinkwaterleiding en elektriciteitskabels aan de Molenvlietsedijk tot aan de Mossellaan.

 

Werkzaamheden gemeente Tholen

De gemeente is verantwoordelijk voor de werkzaamheden rondom de herstructurering en de aanleg van een rotonde op de kruising Zoekweg/Molenvlietsedijk.  

 

Aannemer

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf De Voogd. 

 

Contact

Heeft u vragen over het werk ter plaatse? Neem dan contact op met de uitvoerder van aannemer De Voogd, de heer Corné de Voogd bereikbaar via telefoonnummer 0118 592 440.
Heeft u algemene projectvragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met onze projectopzichter voor dit project Hans de Vrieze via ons Front Office op telefoonnummer 0113 - 741100.

 

Communicatie

Bewoners zijn door de gemeente geïnformeerd over de werkzaamheden. Hieronder kunt u de communicatie downloaden.

 

Nieuwbrief Gemeente Tholen (13-07-2017 .PDF)

Website Gemeente Tholen


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?