Hoe gaat DNWG om met het coronavirus? Meer informatie

Vlissingen-Oost

Vlissingen-Oost

Op dinsdag 9 juni aanstaande start DNWG met reparatiewerkzaamheden aan de drinkwaterleiding in het gebied Vlissingen-Oost. Onderstaand leest u wat er gaat gebeuren en wat dit voor u als bewoner betekent.

 

Wat gaat er gebeuren?

Op 3 plaatsen in de waterleiding vinden er werkzaamheden plaats. Om de overlast voor u tot een minimum te beperken, voeren we alle reparaties in het hieronder genoemde tijdsbestek uit. Dit zorgt ervoor dat we niet op een andere dag de overige werkzaamheden hoeven uit te voeren en u zo min mogelijk hinder ondervindt.

 

Planning
De werkzaamheden starten op dinsdag 9 juni 2020 om 23.00 uur en eindigen op woensdag 10 juni 2020 om 16.00 uur.

 

Mogelijke impact

Als gevolg van de snelheidsverandering van de doorstroming in de leidingen is er een kans op verminderde waterdruk en mogelijk bruin water in de leiding. Bruin water is absoluut niet schadelijk voor de gezondheid, u kunt het gewoon drinken. Meer over bruin water leest u op www.DNWG.nl/bruinwater.

 

Evides Waterbedrijf
Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht van Evides werkt DNWG aan uw drinkwaterleidingnet.

 

Contact
Heeft u nog vragen? Dan verzoeken wij u vriendelijk om telefonisch contact op te nemen met een van onze medewerkers via telefoonnummer 0113 - 74 11 00. Wij zijn u graag van dienst op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?