Werkzaamheden Oostburg

Werkzaamheden Oostburg

DNWG voert juni 2021 in opdracht van netbeheerder Enduris B.V. en Evides Waterbeheer B.V. werkzaamheden uit aan de elektriciteteitskabels, de water- en gasleidingen aan het

Sint Eligiusplein in Oostburg.

 

Werkzaamheden

Tijdens deze werkzaamheden worden oude elektrakabels, gas- en waterleiding vervangen voornieuwe. H4a voert de werken uit. Later in 2021 vindt in het gebied een herinrichting plaats inopdracht van de gemeente Sluis.

 

Planning

De werkzaamheden vinden met name plaats inde parkeervakken en stoep van het SintEligiusplein. Hierdoor blijft het gebied goedbegaanbaar.

  1. Aanleggen:  medio juni - begin juli, aanleggen van nieuwe elektrakabels, water-en gasleidingen.
  2. Aansluiten: begin juli - medio juli, aansluiten van de nieuwe kabels en leidingenop uw pand.
  3. Verwijderen: medio juli - begin aug, verwijderen van de oude kabels en leidingen enhet (tijdelijk) herstellen van het straatwerk.

 

Enduris

Enduris is de regionale netbeheerder in Zeeland voor elektriciteit en gas. Enduris staat voor veilig, betrouwbaar en kostenefficiënt beheer van de gas- en elektriciteitsnetten in Zeeland. Enduris is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en de ontwikkeling van deze netten. Enduris is onderdeel van Stedin Groep.

 

Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest-Nederland. In Zeeland werkt DNWG met Evides samen aan de drinkwaterleidingen.

 

Contact

Het aanspreekpunt voor dit project is SarieSteenbergen. Zij is omgevingsmanager en kan ualles vertellen over het project. U kunt bellen en whatsappen op 06-1818 8499 ofmailen naar info@sariesteenbergen.nl.

 

Communicatie

Bewoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Verzonden omgevingscommunicatie kunt u hier downloaden. 


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?