Westkapelle Casembrootstraat

Westkapelle Casembrootstraat

Vanaf 29 januari 2018 voert DNWG in opdracht van Enduris en Evides Waterbedrijf werkzaamheden uit aan de elektriciteitskabels en de gas- en drinkwaterleidingen in deze wijk. Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht van Evides werkt DNWG aan uw drinkwaterleidingnet.

 

Werkzaamheden

Om de oude elektriciteitskabels, gasleiding en drinkwaterleiding te vervangen is het nodig dat wij de straat en/of de trottoirs tijdelijk ontgraven. Dit kan betekenen dat u uw auto tijdelijk ergens anders moet parkeren. Uiteraard zorgen wij er voor dat u te allen tijde uw woning en/of bedrijf kunt bereiken.
Ook worden de huisaansluitingen daar waar noodzakelijk aangepast.

 

Planning

Vanwege slechte weersomstandigheden (vorst en regen) in de afgelopen twee maanden, is de planning voor dit project wat uitgelopen. We verwachten, mits er zich geen verdere onvoorziene omstandigheden voordoen, het project eind april 2018 af te ronden.

Download de faseringstekening 

 

Contact

Heeft u vragen over het werk ter plaatse? Neem dan contact op met de uitvoerder van aannemer H4A, de heer Niek Verdurmen, bereikbaar via telefoonnummer

0115-841000. Heeft u algemene projectvragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de Project Manager van DNWG via telefoonnummer 0113 74 11 00. 

 

Communicatie

Bewoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Verzonden omgevingscommunicatie kun u hieronder downloaden.

 

180122 Bewonersbrief Casembrootstraat

 

 


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?