Woensdrecht

Woensdrecht

DNWG voert vanaf  oktober 2017 in opdracht van Evides Waterbedrijf werkzaamheden uit aan de en drinkwaterleidingen in deze wijk. Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht van Evides werkt DNWG aan uw drinkwaterleidingnet. Enexis voert werkzaamheden uit aan het elektriciteitsnet.

 

Werkzaamheden
Om de oude drinkwaterleiding te vervangen is het nodig dat wij de straat en/of de trottoirs tijdelijk ontgraven. Dit kan betekenen dat u uw auto tijdelijk ergens anders moet parkeren. Uiteraard zorgen wij er voor dat u te allen tijde uw woning, winkel, restaurant, et cetera kunt bereiken. Tevens worden de huisaansluitingen daar waar noodzakelijk aangepast. 

 

Planning
Volgens planning ronden we de werkzaamheden in medio juli 2018 af, mits zich geen onvoorziene situaties voordoen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

 

Aannemer
De aannemer die dit werk voor DNWG gaat uitvoeren is Aannemer Baas B.V.

 

Contact

Heeft u algemene projectvragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met onze Project Manager. U bereikt hem op werkdagen van 08:30 -17:00 uur via ons Front Office op telefoonnummer 0113 - 741100.

 

Communicatie

Bewoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Verzonden omgevingscommunicatie kun u hieronder downloaden.

 

02-10-2017 Brief aan bewoners

 

Kaart met locaties werkzaamheden


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?