Woensdrecht

Woensdrecht

Begin oktober 2017 start DELTA Infra B.V. in opdracht van Evides Waterbedrijf N.V. met werkzaamheden drinkwaterleiding in Woensdrecht. Enexis werkt tegelijkertijd aan de gas- en elektriciteitskabels.

 

Werkzaamheden
Om de oude drinkwaterleiding te vervangen is het nodig dat wij de straat en/of de trottoirs tijdelijk ontgraven. Dit kan betekenen dat u uw auto tijdelijk ergens anders moet parkeren. Uiteraard zorgen wij er voor dat u te allen tijde uw woning, winkel, restaurant, et cetera kunt bereiken. Tevens worden de huisaansluitingen daar waar noodzakelijk aangepast. 

 

Planning
Volgens planning ronden we de werkzaamheden in februari 2018 af, mits zich geen onvoorziene situaties voordoen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

 

Aannemer
De aannemer die dit werk voor DNWG gaat uitvoeren is Aannemer Baas B.V.

 

Contact

Heeft u vragen over het werk ter plaatse? Neem dan contact op met onze projectopzichter te plaatse, de heer Piet Franke, bereikbaar via telefoonnummer 06-53249358 of via de mail: pfranke@dnwg.nl. Heeft u algemene projectvragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met onze Project Manager voor dit project Marcel de Pree. U bereikt hem op werkdagen van 08:30 -17:00 uur via ons Front Office op telefoonnummer 0113 - 741100.

 

Communicatie

Bewoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Verzonden omgevingscommunicatie kun u hieronder downloaden.

 

02-10-2017 Brief aan bewoners

 

Kaart met locaties werkzaamheden


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?