Adviseur Economische Regulering

Voor de afdeling Regulering & Juridische Zaken van DNWG zijn wij op zoek naar een

 

Adviseur Economische Regulering

 

Afdeling:

De stafafdeling Regulering & Juridische Zaken (‘RJZ’) bestaat uit drie aandachtsgebieden: Regulering, Juridische Zaken en Grondzaken en Vergunningen. De functie is gesitueerd binnen RJZ, onderdeel Regulering.

Het onderdeel Regulering houdt zich bezig met de regulering in meest brede zin, welke op het monopolie van de regionale netbeheerder elektriciteit en gas in de provincie Zeeland ‘Enduris’ van toepassing is. 

 

Functie:

Het doel van de functie is om zowel op directie/MT niveau  als op operationeel niveau DNWG te adviseren en bewust te maken omtrent het compliance-, regulerings-, en tariefbeleid van Enduris,  bedrijfseconomische vraagstukken (bijv. inkoop netverliezen, gereguleerde en niet-gereguleerde omzet)  en het onderhouden en coördineren van contacten met toezichthouders, branchevereniging Netbeheer Nederland en representatieve klantorganisaties. Daarnaast worden efficiëntieonderzoeken en benchmarkonderzoeken geïnitieerd, gecoördineerd en uitgevoerd.

 

De Adviseur Economische Regulering is verantwoordelijk voor een lange termijn beleid ten aanzien van de economische regulering; de impact van de werkzaamheden op de tariefinkomsten van Enduris is zeer groot. De Adviseur Economische Regulering is de spil binnen Enduris voor reguleringsaangelegenheden; hij heeft het overzicht over de technische, juridische en economische regulering en vertaalt in overleg met de inhoudelijk betrokken afdelingen het samenstel van reguleringsaspecten naar gevolgen voor DNWG.

 

De economische regulering is vanwege het monopolistisch karakter van de netbeheerder vastgelegd in wet- regelgeving. Het is daarom van belang dat de Adviseur Economische Regulering de voor de functie relevante (energierechtelijke) wetgeving goed kent, althans dat hij affiniteit heeft met wetgeving zodat hij zich de relevante wetgeving snel eigen kan maken. Bovendien is de economische regulering nauw verweven met de techniek, waardoor de Adviseur Economische Regulering tevens affiniteit met technische aspecten dient te hebben.

Kerntaken:

 

Bijdragen aan beleidsvorming en strategie DNWG

 • Het opstellen van prognoses en het maken van modellen ten behoeve van het Financieel Langer Termijn Plan van DNWG;
 • Het initiëren, coördineren, afstemmen en uitvoeren van beleidsstandpunten inzake regulering binnen DNWG en Stedin Groep.

 Advisering DNWG

 • Het analyseren van methode- en tariefbesluiten en het adviseren van Enduris inzake de impact op de inkomsten van Enduris;
 • Het analyseren en adviseren omtrent (concept) regelgeving op het vlak van arief- en technische regulering en de impact er van op de gereguleerde inkomsten van Enduris en de gereguleerde activiteiten van Enduris en DNWG.
 • Het adviseren van Stedin Groep over reguleringsaangelegenheden.

Optimaliseren van tarieven Enduris

 • Het initiëren, coördineren en uitvoeren van efficiëntie-onderzoeken;
 • Het scheppen van bewustwording binnen DNWG over werking maatstafregulering;
 • Het ondersteunen/optimaliseren van inkoopproces netverliezen;
 • Het controleren van de wijze waarop toezichthouder Autoriteit Consument en Markt invulling geeft aan de berekening van tarieven en de gehanteerde formules. 

Stakeholdermanagement/ belangenbehartiging

 

Het vertegenwoordigen van Enduris in klankbord- en werkgroepen van  toezichthouders Autoriteit Consument en Markt en Staatstoezicht op de Mijnen. Het klankborden met collega’s van Stedin Groep.

 

Kennis, ervaring en vaardigheden vakgebied: 

 • Een academisch werk- en denkniveau;
 • Minimaal 3 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare adviesrol;
 • Ervaring met het analyseren en opzetten van wiskundige modellen;.
 • Affiniteit met techniek en recht.

Kerncompetenties

1.         (Beslissen en activiteiten initiëren) - Op eigen initiatief handelen

2.         (Presenteren en communiceren) - Hoofdpunten van argument onder woorden brengen

3.         (Analyseren) - Aannames toetsen en onderzoeken

4.         (Strategieën en concepten formuleren) - Strategie formuleren en ontwikkelen

5.         (Expertise en technologie toepassen) – Expertise op begrijpelijke wijze delen

 

De vacature geldt in beginsel voor 1 fte/40 uur per week.

De functie is ingedeeld in schaal 11.

 

De standplaats is Goes

 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de functie dan kun je contact opnemen met Hans van den Boezem, Manager Regulering en Juridische Zaken, tel: 06 20 77 92 61.

 

Belangstelling?

 

Heb je interesse in deze vacature, stuur dan je sollicitatie, onder vermelding van vacaturenummer 078, samen met je CV voor 14 december 2017 per e-mail naar vacatures@DNWG.nl.

 

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?