Medewerker Netcoordinatie G (OIV-G)

 

Voor de afdeling Bedrijfsvoering onderdeel van de business unit Operations, zijn wij op zoek naar een fulltime

 

Medewerker Netcoordinatie G (OIV-G)

Afdeling

De functie is gesitueerd binnen de afdeling Bedrijfsvoering (ca. 23 medewerkers) binnen de Business Unit Operations. De afdeling Bedrijfsvoering draagt zorg voor de bedrijfsvoering van de elektriciteits- en gasnetten tijdens normale- en storingsomstandigheden in al zijn facetten en bestaat uit een Hoofd Bedrijfsvoering, Medewerker Beheer & Bedrijfsvoering RC, Bedrijfsvoerders Netten, Teamleider Netcoördinatie, Medewerkers Netcoördinatie en Toezichthouders Graafwerkzaamheden.

 

Functie

In de afdeling Netcoordinatie vindt de regie over het beheer van de netten E & G plaats middels de Operationele Installatieverantwoordelijkheid. Er zijn twee Medewerkers Netcoordinatie Gas, die beiden optreden als Operationeel Installatieverantwoordelijke in de toegewezen regio. De Medewerker Netcoordinatie rapporteert aan de Teammanager Netcoordinatie.

 

Kerntaken:

 • Operationeel Installatieverantwoordelijke (OIV) voor de HD- en LD- gasnetwerken van Enduris conform VIAG.
 • Operationeel beheerder van het gasvoorzieningssysteem van Enduris en verantwoordelijk voor de instandhouding ervan.
 • Toetst nieuwe en gewijzigde netconfiguraties (netten en installaties) in de ontwerpfase en bij oplevering.
 • Beoordeelt en accordeert werk- en bedieningsplannen voor geplande werkzaamheden.
 • Ondersteunt bedieningsdeskundigen bij het opstellen van bedieningsplannen en stelt deze ook zelf op.
 • Stelt op locatie vast of er gewerkt wordt volgens de werkplannen.
 • Voert op locatie steekproeven uit met speciale aandacht voor veilig werken en werken in vervuilde grond.
 • Levert nieuwe bedrijfsmiddelen op en rapporteert hierover.
 • Is verantwoordelijk voor het opleveren van nieuwe grootverbruikaansluitingen ≥ G40. Dit zijn veelal dure projecten met omvangrijke risico’s aangaande betrouwbaarheid en veiligheid. Hierbij controleert hij tevens vooraf of de klant aan zijn      administratieve verplichtingen conform offerte heeft voldaan.
 • Levert bijdrage in het revisieproces ten aanzien van nieuwe bedrijfsmiddelen en netwijzigingen.
 • Heeft een controlerende taak ten aanzien van het aanwijzingenbeleid.
 • Is verantwoordelijk voor de uitgifte van sleutels en zegeltangen t.b.v. Enduris-bedrijfsmiddelen.
 • Ontwikkelt beleid ten aanzien van het OIV-schap, legt dit vast in voorschriften en procedures en draagt dit uit naar betrokkenen.

 

Aanvullende verantwoordelijkheden:

 • Maakt deel uit van de OIV-storingswachtdienst (cyclus van zes weken).
 • Neemt, als de organisatie daarom vraagt, zitting in landelijke werkgroepen. waarin met andere netbeheerders gewerkt wordt aan veiligheidsregelgeving.

Opleidingsniveau/ Werk- en denk niveau:

 • In het bezit van een afgeronde Mbo-opleiding richting Techniek
 • Opleiding MGT
 • VCA
 • Levensreddend handelen
 • Veilig werken langs de weg
 • STIPEL VIAG
 • Opleiding DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten – vervuilde grond)   
 • Praktische ervaring
 • Kennis van werk- en/of bedieningsplannen
 • Kennis van het gasnetwerk
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Stressbestendigheid
 • Overtuigingskracht om de opdrachtnemer aan te sturen      

Kennis, ervaring en vaardigheden vakgebied:

 

 Competenties

 • Op eigen initiatief handelen
 • Richting geven en activiteiten coördineren
 • Gedrag controleren
 • Personeel ontwikkelen
 • Technische vakkundigheid toepassen
 • Technische expertise ontwikkelen
 • Expertise delen
 • Informatie analyseren en evalueren
 • Aannames toetsen en onderzoeken
 • Oplossingen genereren
 • Voortgang bewaken
 • Procedures volgen
 • Gevoel voor veiligheidsrisico’s tonen

 

Wat bieden wij?

 

De functie is ingedeeld in functiegroep 8.

De standplaats is Middelburg.


Meer informatie?

Wil je meer informatie over de functie dan kun je contact opnemen met Sas Sinke, Hoofd Bedrijfsvoering, telefoonnummer 0113 884722.

 

Belangstelling?

Heb je interesse in deze vacature, stuur dan je sollicitatie,  onder vermelding van het vacaturenummer 092, samen met je CV per e-mail naar vacatures@DNWG.nl.

 

Bij de selectie van de binnengekomen reacties geven wij voorrang aan bepaalde doelgroepen. In de regeling Werving & Selectie (B.4. uit bedrijfseigen regelingen) zijn deze doelgroepen beschreven.

 

Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?