Medior Engineer/Specialist (Bouwkunde/Civiel)

Voor de afdeling Engineering & Tendermanagement, onderdeel van de DELTA Netwerkgroep Staff B.V., zijn wij op zoek naar een fulltime

 

Medior Engineer / Specialist  (Bouwkunde / Civiel)

 

Afdeling:

 

De afdeling Hoogspanningstechniek bestaat uit ca. 80 medewerkers, verdeeld over verschillende afdelingen waaronder Engineering & Tendermanagement. De afdeling is gespecialiseerd op het gebied van projecten, engineering, beheer, onderhoud en storingen aan 150kV-, 50kV- en 10kV-stations en -verbindingen. Wij streven daarbij naar hoge klanttevredenheid en willen behoren tot een van de beste service providers van Nederland. Momenteel zien wij een groot groeipotentieel op de specialistische markt waarop wij opereren. Technische kennis en expertise zijn het bestaansrecht van de afdeling.

 

Functie: 

 

De Engineer/Specialist is inhoudelijk en op alle technische niveaus gesprekspartner met betrekking tot opdrachten en projecten. De vakdiscipline waarin je opereert zijn primair, secundair, kabels of verbindingen. Afhankelijk van kennis en ervaring maak je als specialist deel uit van het project team of ben je zelf verantwoordelijk voor het project. Binnen het werkveld zijn wij op zoek naar een specialist die zich richt op civiele- en bouwkundindige  werkzaamheden. Onze opdrachten hebben zowel een gereguleerde als commerciële inslag wat maakt dat je werkt in een dynamische omgeving. Door een deskundige en professionele aanpak realiseren wij hoogwaardige projecten en een goede klanttevredenheid.

 

Kerntaken: 

 • Vertaalt de klantvraag in een marktconform technisch ontwerp en werkt dit verder uit in een concreet plan van aanpak en/of offerte, inclusief planning, begroting. Voorbeelden zijn een basisontwerp of detail enigineering, stuk- en/of I/O-lijsten.
 • Draagt technische verantwoordelijkheid en levert verdiepte deskundigheid voor één (of meerdere) disciplines en draagt bij aan het realiseren van de afdelingsdoelstellingen.
 • Voert berekeningen uit op installaties van alle spanningsniveaus uit in het distributie- of koppelnet.
 • Overlegt met stakeholders, zoals opdrachtgevers, leveranciers, aannemers, overheidsinstanties, adviesbureaus, ed. om doelstellingen te kunnen verwezenlijken;
 • Stelt voortgangsrapportages op en zorgt voor budgetbewaking van (deel)projecten;
 • Bestelt producten en diensten, beoordeelt kwaliteit en bewaakt tijdige levering;
 • Signaleert en realiseert procesverbeteringen en richt zich met name op techniek, efficiency, risico’s en klanttevredenheid;
 • Opstellen en beoordelen van test- en inbedrijfname programma’s is een pre.

 Opleidingsniveau / Werk- en denk niveau:

 • HBO Bachelor, richting: Bouwkunde, Civiele Techniek
 • HST Elsevier
 • Prince2
 • STIPEL BEI HS
 • VCA trainingen 

Kennis, ervaring en vaardigheden vakgebied:

 • Een afgeronde technische HBO/HBO+ opleiding en relevante werkervaring in een (elektro)technische omgeving. Ervaring in de hoogspanningstechniek is wenselijk;
 • Werkt projectmatig, resultaat- en doelgericht en toont initiatief voor continu verbeteren;
 • Heeft verdiepte technische deskundigheid op eigen vakgebied in relatie tot andere disciplines;
 • Zorgt voor effectieve samenwerking en geeft daarbij zelf als teamspeler het voorbeeld;
 • Handelt proactief als het gaat om informeren van klanten en management;
 • Communiceert helder en zakelijk (zowel mondeling als schriftelijk);
 • Alert op het benutten van technische en commerciële kansen.
 • UAV-GC en UAV en Systems Engineering
 • Basis niveau autocad
 • Eisenbomen/verificatie-/validatieplannen en –rapportages
 • Deelwerkplannen/deelkwaliteitsplannen.

Competenties:

 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Teamgeest opbouwen
 • Overeenstemming bereiken
 • Technische vakkundigheid toepassen
 • Oplossingen genereren
 • Plannen
 • Zich op  behoeften en tevredenheid klant richten

De standplaats is Goes, A. Fokkerstraat.

 

Meer informatie?

 

Wil je meer informatie over de functie dan kun je contact opnemen met Daniel van Hoek (Manager Engineering & Tendermanagement) telefoonnummer 0113-88 4303.

 

Belangstelling?

 

Heb je interesse in deze vacature, stuur dan je sollicitatie, samen met je CV onder vermelding van vacaturenummer 023 per e-mail naar vacatures@DNWG.nl.

 

Bij de selectie van de binnengekomen reacties geven wij voorrang aan bepaalde doelgroepen. In de regeling Werving & Selectie (B.4. uit bedrijfseigen regelingen) zijn deze doelgroepen beschreven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?