Senior Juridisch Medewerker

Voor de afdeling Regulering & Juridische Zaken van DNWG zijn wij op zoek naar een

 

Senior Juridisch Medewerker

 

Afdeling:

 

De functie is gesitueerd binnen de stafafdeling Regulering & Juridische Zaken (‘RJZ’), onderdeel Grondzaken & Vergunningen. De stafafdeling RJZ bestaat uit drie aandachtsgebieden: Regulering, Juridische Zaken en Grondzaken en Vergunningen.

 

Grondzaken & Vergunningen houdt zich bezig met Ruimtelijke Ordening in de meest brede zin, waaronder het aanvragen van de juiste vergunningen en vestigen van zakelijke rechten ten behoeve van de netten die DNWG beheert alsmede het beschermen van deze netten tegen invloeden/initiatieven van buitenaf.

Functie:

De senior Juridisch Medewerker biedt juridische expertise en ondersteuning op het vlak van ruimtelijke ordening, omgevingsrecht en omgevingsmanagement.  De medewerker ontvangt hiërarchisch leiding van de Teamleider Grondzaken & Vergunningen.

 

Kerntaken: 

 

1. Overheidsplannen en beleid:

Signaleren, beïnvloeden en vertalen van relevante ontwikkelingen op het gebied van plannen van de overheid (zoals bijv. bestemmingsplannen, vergunningen, structuurvisies) en indien nodig bezwaar aantekenen of in beroep gaan tegen voorgestelde plannen waarbij je indien nodig ook het bedrijf zelfstandig vertegenwoordigd in deze bezwaar- en beroepsprocedures.

2. Vergunningsmanagement/Omgevingsanalyse

Begeleiden van (complexe) projecten, identificeren van benodigde vergunningen en andere toestemmingen (publiek- en/of privaatrechtelijk) voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten en/of nieuwe projecten. Het vastleggen van de inventarisatie in omgevingsanalyses en het uiteindelijk aanvragen van de betreffende vergunningen en toestemmingen. Ook het starten van onderzoeken in verband met het verkrijgen van de vergunningen (archeologie, ecologie, kabels & leidingen) maakt hier onderdeel van uit.

3. Vestigen zakelijke rechten

Als inhoudelijk specialist van de afdeling G&V identificeren en eventueel in samenwerking met de rentmeester vestigen van benodigde zakelijke rechten. Het aansturen van taxateurs/rentmeesters in (complexe) projecten.

4.  Overeenkomsten

Opstellen en beoordelen van maatwerkovereenkomsten op het gebied van onder meer de zakelijke rechten en aan- en verkoopdossiers. Je bent hierbij ook aanspreekpunt van de notaris bij het opstellen van akten.

5. Nadeelcompensatie bij infrastructurele overheidsprojecten

Als inhoudelijk specialist binnen DNWG optimaal behartigen van de belangen van DNWG en haar klanten met het oog op kostencompensatie gedurende de voorbereiding van infrastructurele overheidsprojecten.

6. Energiediefstal

Behartigen van de belangen van DNWG bij energiediefstal, zelfstandig optreden als gemachtigde in procedures.

7. Coachen

Fungeren als vraagbaak voor  en inhoudelijk begeleiden van  collega’s in het bedrijf.

 

Kennis, ervaring en vaardigheden vakgebied:

  • Minimaal 8 jaar aantoonbare ervaring als juridisch medewerker of vergelijkbaar;
  • Minimaal afgeronde HBO opleiding MER of HBO Rechten;
  • Aantoonbare specialisatie op het gebied van omgevingsrecht is vereist;
  • Aantoonbare affiniteit met techniek vereist;
  • Werkt zelfstandig en heeft de ambitie zich verder te ontwikkelen;
  • Heeft affiniteit met techniek en is bereid om zich in de techniek te verdiepen.

Competenties:

 

1.         Verantwoordelijkheid nemen

2.         Coachen

3.         Relaties opbouwen met mensen

4.         Hoofdpunten van argument begrijpelijk schriftelijk en mondeling onder woorden brengen

5.         Systeemdenken tonen

 

De vacature geldt in beginsel voor 0,8 fte/32 uur per week.

De functie is ingedeeld in schaal 9.

 

De standplaats is Goes.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de functie dan kun je contact opnemen met Jeroen de Bree  – Teamleider Grondzaken en Vergunningen via 06 13 90 68 76. 

 

Belangstelling?

Heb je interesse in deze vacature, stuur dan je sollicitatie,onder vermelding van vacaturenummer 077, samen met je CV voor 14 december 2017 per e-mail naar vacatures@DNWG.nl.

 

 

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?