Maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid

We richten ons met onze ondernemingsactiviteiten bewust op waardecreatie op de langere termijn in de drie dimensies People, Planet en Profit.  We gaan daarbij de dialoog met de samenleving aan. 

 

Zo willen we in 2030 een klimaatneutrale organisatie zijn, die bijdraagt aan een circulaire economie, een gezonde stad en een inclusieve samenleving. We willen met onze bedrijfsvoering binnen de grenzen van de planeet opereren. Dat is onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We noemen dit ’One Planet Thinking’. Vanuit ons One Planet beleid richten we ons op onze grootste impactgebieden: CO-uitstoot, grondstofgebruik (circulariteit), fijnstof en arbeid & social return. We willen onze impact op deze gebieden actief verminderen en waar nodig compenseren. 

 

Inkoop speelt een belangrijke rol bij het verduurzamen van onze bedrijfsvoering en het realiseren van onze One Planet ambities. Elk inkooptraject en elke aanbesteding is een kans om samen met de markt te zoeken naar duurzame, innovatieve oplossingen. 

 

Maatschappelijk Inkoop Beleid

Socially Responsible Procurement Policy

 

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?