Hoe ziet een meterpool elektriciteitsmeters eruit?

Landelijk is er een meterpool ingesteld. De co├Ârdinator van deze meterpool is de KIWA. De meterpool houdt in dat elk jaar steekproefsgewijs meters van een bepaald type, bouw- c.q. revisiejaar worden gecontroleerd. Het aantal te controleren meters varieert per meetbedrijf en wordt door de KIWA vastgesteld.

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?