Hoe ziet een meterpool elektriciteitsmeters eruit?

Landelijk is er een meterpool ingesteld. De coördinator van deze meterpool is de KIWA. De meterpool houdt in dat elk jaar steekproefsgewijs meters van een bepaald type, bouw- c.q. revisiejaar worden gecontroleerd. Het aantal te controleren meters varieert per meetbedrijf en wordt door de KIWA vastgesteld.

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?