Op basis waarvan zijn de incassokosten berekend?

Incassokosten bestaan uit een percentage van de kosten op de factuur. Wij brengen deze in rekening op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?