Voert elk meetbedrijf de controles voor gasmeters op dezelfde manier uit?

Ja. De KIWA adviseert alle meetbedrijven en ziet erop toe dat de controles op de juist voorgeschreven wijze worden uitgevoerd.

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?