Wanneer brengt DNWG incassokosten in rekening?

DNWG rekent incassokosten, wanneer u niet betaalt binnen de gestelde betalingstermijn in de betalingsherinnering. Hieronder ziet u het proces:

- U ontvangt een factuur en dient deze te betalen binnen de gestelde termijn

- Betaalt u niet op tijd? Dan ontvangt u eerst een betalingsherinnering;

- Betaalt u niet binnen de gestelde betalingstermijn zoals vermeld in de betalingsherinnering, dan gaan wij over tot het in rekening brengen van incassokosten.

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?