Wat gebeurt er als mijn meter niet correct registreert bij de kwaliteitscontrole?

Als de meter afwijkingen vertoont die buiten de wettelijke marges vallen, dan vervangen wij uw meter.

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?