Worden alle meters gecontroleerd?

Voor alle kleinverbruikmeters is dit niet te realiseren. Om toch een goed controlemiddel te hebben, is gekozen voor een steekproefsgewijze controle.

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?