Hoe werkt de warmtemeter?

Een warmtemeter bestaat uit:

- Volumemeter

-  Twee stuks temperatuursensoren waarvan 1x in de aanvoer en 1x in de retourleiding

- Rekenwerk

 

Het energieverbruik wordt in de rekenmodule van warmtemeter berekend. Deze meter rekent iedere 2 seconden de hoeveelheid volume en temperaturen door naar energie in GigaJoule (GJ).

 

Energie wordt berekend met behulp van de volgende formule: Q=M x C x Delta T

 Q= Energie

M = Massa (gemeten watervolume)

C = Soortelijke warmte van het medium (deze verandert met de temperatuur en de verschillen worden ook meegenomen in de berekening)

Delta T = Aanvoer temperatuur – retour Temperatuur

 

Warmte omrekenen naar m3.

Om een duidelijker beeld te krijgen van wat uw daadwerkelijke verbruik is, kan het fijn zijn om het jaarverbruik in GJ om te rekenen naar m3. Dit kunt u doen met de volgende formule:  Warmte GJ x 32 = … m3 gas

 

Warm tapwater

Warm tapwater wordt gemeten met alleen een volumemeter. Het gemeten volume in m3 omrekenen van het jaarverbruik / meterstanden warm tapwater naar GJ met de volgende stelregel: Warm tapwater m3 x 0,21 = …GJ

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?