Nieuws

Bouwvrijstelling stikstof geschrapt: wat betekent dat?

De Raad van State heeft de zogenaamde bouwvrijstelling voor stikstof geschrapt. Dit heeft gevolgen voor onze projecten, zoals het bouwen van verdeelstations, het aanleggen
van kabels maar ook het realiseren en wijzigen van klantaansluitingen. Houdt u er daarom rekening mee dat hierdoor doorlooptijden langer kunnen zijn dan normaal.

 

Dit komt omdat we bij projecten extra moeten onderzoeken wat de stikstofeffecten zijn op de natuur. Vanwege de complexiteit van de materie inventariseren we momenteel de impact van de uitspraak. We informeren onze klanten over de gevolgen voor hun opdracht, zodra deze duidelijk zijn.

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?