WKO-installatie

Warmte Koude Opslag (WKO) is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in en te onttrekken aan de bodem. Dat gebeurt in zogenaamde grondputten, de warmte- en koude-bronnen. Bij de koudeopslag wordt winterkoude gebruikt voor koeling van gebouwen in de zomer. En warmte uit de zomer wordt opgeslagen in de bodem zodat daar later gebruik van gemaakt kan worden voor het verwarmen van gebouwen in de winter.

Deze bronnen zorgen er in de wijk Ouverture voor dat de 243 woningen, twee appartementen complexen en een schoolgebouw verwarmd of gekoeld kunnen worden.

 

  • WKO in de winter

Tijdens de winterperiode wordt het grondwater uit de zogenaamde warmte-bron opgepompt.

Dit grondwater gaat door een in de wijk aangelegd leidingsysteem naar de daarop aangesloten gebouwen. Daar wordt het grondwater door middel van warmtepompen of warmtewisselaars op een hogere temperatuur gebracht.en gebruikt voor het verwarmen van de gebouwen.

Het afgekoelde grondwater wordt daarna weer terug in de koude-bron gepompt.

 

  • WKO in de zomer

In de zomer wordt er koud grondwater opgepompt uit de koude-bron. Dit grondwater stroomt door de warmtepomp of warmtewisselaar om de gebouwen te koelen. Het grondwater wordt hierdoor opgewarmd en vervolgens weer geïnjecteerd in de warmte-bron.

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?