Wat gebeurt er met de controleresultaten van de elektriciteitsmeters?

De resultaten worden door de meetbedrijven naar de KIWA gestuurd. De KIWA analyseert de gegevens en beoordeelt of de meters aan de minimumeisen voldoen.

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?