Hulst Kleine Bagijnestraat en omgeving

Hulst Kleine Bagijnestraat en omgeving

Eind april/begin mei start DNWG Infra B.V. in opdracht van Enduris B.V. en Evides Waterbedrijf N.V. werkzaamheden aan de elektriciteitskabels en drinkwaterleidingen in de Kleine Bagijnestraat Hulst. Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht van Evides werkt DNWG aan uw drinkwaterleidingnet.

 

Werkzaamheden
De straat zal worden open gegraven om de nieuwe leidingen en kabels te leggen en om de oude te verwijderen. Op dat moment is uw woning niet per auto bereikbaar en zult u ergens anders moeten parkeren. 

 

In een aantal gevallen worden ook de aansluitleidingen van het hoofdnet naar uw woning vervangen. Hiervoor is het nodig dat er iemand aanwezig is in de woning. Wij zullen u hiervan ruim van tevoren op de hoogte brengen. 

Planning

We verwachten, mits er zich geen verdere onvoorziene omstandigheden voordoen, het project in september 2019 af te ronden.

 

Contact

Heeft u algemene projectvragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de Project Manager van DNWG via telefoonnummer 0113 74 11 00. 

 

Communicatie

Bewoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Verzonden omgevingscommunicatie kun u hieronder downloaden. 

Bewonersbrief Kleine Bagijnestraat Hulst

Uitnodiging infoavond Hulst


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?