Hoe gaat DNWG om met het coronavirus? Meer informatie

Hulst Tivoliweg e.o.

Hulst Tivoliweg e.o.

Vanaf 14 oktober voert DNWG in opdracht van Enduris en Evides Waterbedrijf werkzaamheden uit aan de elektriciteitskabels en gas- en drinkwaterleidingen in Hulst aan de Tivoliweg en omgeving. 

 

Bewonersavond
Op 3 juli 2019 is er een informatieavond voor bewoners geweest. DNWG heeft daar de werkzaamheden toegelicht. 

Werkzaamheden
De straat zal worden open gegraven om de nieuwe leidingen en kabels te leggen en om de oude te verwijderen. Op dat moment is uw woning niet per auto bereikbaar en zult u ergens anders moeten parkeren. 

 

In een aantal gevallen worden ook de aansluitleidingen van het hoofdnet naar uw woning vervangen. Hiervoor is het nodig dat er iemand aanwezig is in de woning. Wij zullen u hiervan ruim van tevoren op de hoogte brengen. 

Planning

DNWG start met werkzaamheden op maandag 14 oktober 2019. De werkzaamheden zullen tot media 2020 duren. Vervolgens wordt door de gemeente Hulst de herinrichting van de Tivoli uitgevoerd. Vanwege de maatregelen rondom corona zullen de werkzaamheden in afgeslankte vorm verder gaan. We doen ons best om de werkzaamheden tijdig uit te blijven voeren maar verschuiving en uitstel vvan sommige werkzaamheden is onvermijdelijk. 

 

Enduris en Evides Waterbedrijf

Enduris is de regionale netbeheerder in Zeeland voor elektriciteit en gas. Enduris staat voor veilig, betrouwbaar en kostenefficiënt beheer van de gas- en elektriciteitsnetten in Zeeland. Enduris is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en de ontwikkeling van deze netten. Enduris is onderdeel van Stedin Groep.
Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht van Evides werkt DNWG aan uw drinkwaterleidingnet.

 

Contact

Heeft u algemene projectvragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de Project Manager van DNWG via telefoonnummer 0113 74 11 00. 

 

Communicatie

Bewoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Verzonden omgevingscommunicatie kun u hieronder downloaden.

 

051119 Bewonersbrief Tivoliweg Hulst

111019 Bewonersbrief Tivoliweg Hulst

200327 Flyer Tivoliweg Hulst maatregelen corona

030719 Presentatie bewonersavond

191212 Nieuwsbrief Tivoliweg december 2019

200302 Nieuwsbrief Tivoliweg februari 2020


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?