Hurgronjestraat Vlissingen

Hurgronjestraat Vlissingen

DNWG voert vanaf maandag 25 mei 2020 in opdracht van netbeheerder Enduris B.V. en Evides Waterbedrijf werkzaamheden uit aan de elektriciteitskabels en gas- en drinkwaterleidingen in Vlissingen aan de N. Honinghstraat, Lammensstraat, Beckerstraat, V/d Swalmestraat, Callenfelsstraat, Winkelmanstraat, Van Hoorn van Burghstraat, Hurgronjestraat en Kasteelstraat.

 

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden houden in dat de straatklinkers en trottoirtegels worden uitgenomen en in een apart depot worden geplaatst. Hierna worden sleuven gegraven om nieuwe waterleidingen, gasleidingen en elektriciteitskabels aan te brengen. Daarna zullen de oude kabels en leidingen worden verwijderd.

 

Planning 

Het project zal in drie fases worden uitgevoerd waarbij wij voornemens zijn om op 25 mei 2020 te starten met de werkzaamheden aan de volgende straten: Lammensstraat, Hurgronjestraat en Van der Swalmestraat (zie indicatief projectplan). Deze fase zal tot de bouwvakvakantie duren. De uitvoering van de twee andere fases staat gepland van augustus tot begin 2021, indien er geen onverwachte situaties voordoen.

 

Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht van Evides werkt DNWG aan uw drinkwaterleidingnet.

 

Enduris

Enduris is de regionale netbeheerder in Zeeland voor elektriciteit en gas. Enduris staat voor veilig, betrouwbaar en kostenefficiënt beheer van de gas- en elektriciteitsnetten in Zeeland. Enduris is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en de ontwikkeling van deze netten. Enduris is onderdeel van Stedin Groep.

 

Contact

Heeft u algemene projectvragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met het Front Office van DNWG via telefoonnummer 0113 74 11 00. 

 

Communicatie

Bewoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Verzonden omgevingscommunicatie kunt u hieronder downloaden. 

 

Bewonersbrief Hurgronjestraat Vlissingen


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?