Nieuwe Vlissingseweg Middelburg

Nieuwe Vlissingseweg Middelburg

 

DNWG voert vanaf maandag 24 februari 2020 in opdracht van netbeheerder Enduris B.V. en Evides Waterbedrijf werkzaamheden uit aan de elektriciteitskabels en gas- en drinkwaterleidingen in Middelburg aan de Nieuwe Vlissingeweg en omgeving.

 

Werkzaamheden
Om de oude elektriciteitskabels en de gas- en drinkwaterleiding te vervangen is het nodig dat wij de straat en/of de trottoirs tijdelijk ontgraven. Dit kan betekenen dat u uw auto tijdelijk ergens anders moet parkeren. Uiteraard zorgen wij er voor dat u te allen tijde uw woning en/of bedrijf kunt bereiken. Ook worden de huisaansluitingen daar waar noodzakelijk aangepast. 

 

Planning

DNWG start met werkzaamheden op 24 februari en zal tot ongeveer eind oktober 2020 duren, mits zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen. 
De werkzaamheden vinden in fases plaats. Meer informatie kunt u terugvinden in de bewonersbrief, welke u onderaan de pagina kunt downloaden.

 

Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest-Nederland. In Zeeland werkt DNWG met Evides samen aan de drinkwaterleidingen.

 

Enduris

Enduris is de regionale netbeheerder in Zeeland voor elektriciteit en gas. Enduris staat voor veilig, betrouwbaar en kostenefficiënt beheer van de gas- en elektriciteitsnetten in Zeeland. Enduris is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en de ontwikkeling van deze netten. Enduris is onderdeel van Stedin Groep.

 

Contact

Heeft u algemene projectvragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met het Front Office van DNWG via telefoonnummer 0113 74 11 00. 

 

Communicatie

Bewoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Verzonden omgevingscommunicatie kunt u hieronder downloaden. 

 

202002 Bewonersbrief Nieuwe Vlissingseweg Middelburg

 

 


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?