Spuiproject Bruinisse en omgeving

Spuiproject Bruinisse en omgeving

DNWG voert vanaf 19 maart 2018 in opdracht van Evides Waterbedrijf werkzaamheden uit aan de en drinkwaterleidingen in de gemeente Goes en Kapelle. Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht van Evides werkt DNWG aan uw drinkwaterleidingnet.

 

Planning 

De werkzaamheden in Bruinisse en omgeving duren in totaal ongeveer 3 weken. Bewoners ontvangen tenminste een week voorafgaand aan de werkzaamheden in uw straat een brief van ons. In deze brief staat wat de werkzaamheden voor bewoners betekenen. 

 

Globale planning project  

De werkzaamheden starten op maandag 26 maart a.s. Rond 13 april verwachten we, mits zich geen onvoorziene situaties voordoen, de werkzaamheden te kunnen afronden. 


Werkzaamheden
 
Om u nu en in de toekomst van schoon en veilig drinkwater te kunnen blijven voorzien, is het nodig om de drinkwaterleidingen goed te onderhouden. Onderdeel van het onderhoudsprogramma is het spuien, ofwel doorspoelen van de leidingen. Tijdens de werkzaamheden laten de monteurs onder zeer hoge snelheid het drinkwater door de buizen stromen.

Het doorspoelen van de drinkwaterleiding is nodig om de kans op ‘bruin water’ te verkleinen. In het leidingnet kunnen zich namelijk ijzer- en mogelijk mangaandeeltjes afzetten tegen de leidingen en blijven liggen. Deze mineralen kunnen loskomen als de stroomrichting of -snelheid van het water plotseling verandert, bijvoorbeeld bij een lekkage of als de brandweer veel water gebruikt bij het blussen. In hogere concentraties zijn de deeltjes te zien en geven ze het water een bruine kleur. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid. Het water smaakt wel iets anders.

Door de leidingen op geplande tijden goed door te spoelen, is de kans op bruin water in de toekomst veel kleiner. Het werk plannen we per straat of per buurt.

 

Wat merkt u er van?

Tijdens de zogenaamde spuiwerkzaamheden heeft u kans op verminderde druk en/of bruin water. 

Meer lezen over bruin water

 

Let op: u heeft niet de gehele moduleperiode last van bruin water. U kunt alleen last van bruin water hebben tijdens de werkzaamheden. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 08:00 uur - 17:00 uur.

 

Contact

Heeft u vragen over het project? Neem dan tijdens kantooruren contact op met ons Front Office via telefoonnummer 0113 74 11 00.

 

Communicatie

Bewoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Verzonden omgevingscommunicatie kun u hieronder downloaden.

 

16-03-2018 Bewonersbrief aankondiging werkzaamheden

 

Planoverzicht werkzaamheden Bruinisse


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?