Vlissingen - Verkuijl Quakkelaarstraat e.o.

Vlissingen - Verkuijl Quakkelaarstraat e.o.

DNWG voert vanaf maandag 26 februari 2018 in opdracht van Enduris en Evides Waterbedrijf werkzaamheden uit aan de elektriciteitskabels en de gas- en drinkwaterleidingen in deze wijk. Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht van Evides werkt DNWG aan uw drinkwaterleidingnet.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsmaatschappij Aannemingsbedrijf Van Gelder.

 

Werkzaamheden

Om de oude elektriciteitskabels, gasleiding en drinkwaterleiding te vervangen is het nodig dat wij de straat en/of de trottoirs tijdelijk ontgraven. Dit kan betekenen dat u uw auto tijdelijk ergens anders moet parkeren. Uiteraard zorgen wij er voor dat u te allen tijde uw woning, winkel, restaurant, et cetera kunt bereiken.
Tevens worden de huisaansluitingen daar waar noodzakelijk aangepast.

 

Planning

Helaas lopen we wat achter op de oorspronkelijke planning. Dit komt door het bouwkundig schouwen van de woningen en het plaatsen van bronbemaling om de grondwaterstand te verlagen. Dat betekent dat de werkzaamheden (inclusief 3 weken bouwvak) rond 12 oktober 2018 afgerond worden. 

 

Contact

Heeft u algemene vragen over het project, neem dan contact op met het Front Office DNWG, te bereiken op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 0113-74 11 00.

 

Communicatie

Bewoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Verzonden omgevingscommunicatie kun u hieronder downloaden.

 

05-07-2018 Bewonersbrief juli 2018

06-06-2018 Bewonersbrief juni 2018
04-04-2018 Quattro Expertise Bouwkundige vooropname

23-02-2018 Bewonersbrief incl. uitnodiging bewonersinformatieavond

08-03-2018 Informatieflyer Van Gelder


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?