Werkzaamheden aan de Weelweg en in omgeving Kerkwerve

Werkzaamheden aan de Weelweg en in omgeving Kerkwerve

Er wordt een stuk waterleiding vervangen in de Weelweg, het transformatorstation in de Kakkersweelweg komt te vervallen en het transformatorstation nabij Heuvelsweg 7 wordt aangepast. Dit betekent dat we sleuven graven van af het kruispunt in Vloedstraat langs van Langeraad tot voorbij de rotonde en vanaf de rotonde richting Zierikzee langs de Heuvelsweg in berm tussen de sloot en het fietspad langs nummer 6 tot het transformatorstation. Voor de water- en stroomonderbreking wordt u tijdig geïnformeerd door DNWG. De werkzaamheden starten op 2 mei en zullen tot half juni in beslag nemen.

 

Communicatie

We hebben bewoners geïnformeerd over deze werkzaamheden. 

 

Contact

Heeft u vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met DNWG via telefoonnummer 0113 74 11 00. 


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?