Zierikzee wijk Malta

Zierikzee wijk Malta

Begin oktober 2017 start DELTA Netwerkgroep in opdracht van Enduris BV en Evides Waterbedrijf met het vervangen van elektriciteitskabels en gas- en drinkwaterleidingen in uw straat. Wanneer zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen, zijn de werkzaamheden begin april 2018 gereed.

 

Bewonersinformatieavond
Omwonenden krijgen begin juli een uitnodiging voor een bewonersinformatieavond. Hier vertellen de verschillende partijen (inclusief DELTA Netwerkgroep) wat hun rol in het project is, waar u terecht kunt met vragen en wat de globale planning is. Ook kunt u plantekeningen bekijken.

 

Contact

Heeft u algemene projectvragen? Neem dan contact op met Egbert Nieuwdorp, projectleider. Wanneer de uitvoerende aannemer bekend is, kunt u bij hem terecht voor vragen die gaan over het project ter plaatse.

Via deze website houden wij u op de hoogte van de vorderingen in het project.

 

Communicatie

Op de website van de gemeente kunt u lezen over het gehele project (inclusief riolering en werkzaamheden aan de publieke ruimte).

https://www.schouwen-duiveland.nl/inwoners/wonen-en-omgeving/werk-in-uitvoering/riolering-wijk-malta.html


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?