Kookadvies

Een kookadvies is het advies van het waterbedrijf om het drinkwater dat voor consumptie wordt gebruikt vooraf drie minuten te koken. Als dit voor u geldt, ontvangt u een rode of oranje informatiekaart in uw brievenbus. Deze situatie is tijdelijk en duurt meerdere dagen. U krijgt direct bericht via een groene kaart in uw brievenbus als dit kookadvies weer is opgeheven. Na werkzaamheden of bij problemen in het leidingnet kan dit kookadvies noodzakelijk zijn.

 

Check http://www.waterstoring.nl/evides om op de hoogte te blijven van gemelde kookadviezen en updates.

Het advies

Kook het kraanwater 3 minuten voordat u:

  • water drinkt
  • water gebruikt voor bijvoorbeeld limonade, koffie of thee
  • water gebruikt bij het maken van eten
  • flesvoeding maakt

U kunt het kraanwater wel direct gebruiken in het huishouden, bijvoorbeeld voor douchen, de afwas of toiletdoorspoeling.

Waarom geeft een waterbedrijf een kookadvies af?

Evides Waterbedrijf neemt geen risico als het om uw gezondheid gaat. De waterkwaliteit houden wij continu in de gaten. Ons laboratorium controleert continu of uw drinkwater nog steeds aan alle strenge kwaliteitseisen voldoet. Er zijn twee redenen waarom een waterbedrijf een kookadvies kan afgeven:

1) Er zijn werkzaamheden uitgevoerd aan de waterleiding

Vrijwel de meeste kookadviezen worden alleen uit voorzorg afgegeven. Dit kan zijn omdat wij werkzaamheden aan het leidingnet hebben uitgevoerd, waarbij de waterleiding open is geweest. Omdat er dan een kleine kans bestaat dat er verontreinigingen in het water terecht zijn gekomen, nemen wij altijd drinkwatermonsters ter controle. Wij geven dan, uit voorzorg, altijd een kookadvies, totdat wij de uitslag van de monsters hebben en zeker weten dat het aan alle eisen voldoet. U ontvangt dan een oranje kaart met het advies om het water dat voor consumptie wordt gebruikt vooraf drie minuten te koken.

2) Het water voldoet niet aan de gestelde eisen

Het drinkwater in Nederland moet aan strenge eisen voldoen. Dagelijks onderzoekt het  laboratorium het drinkwater op diverse plaatsen in ons voorzieningsgebied. De belangrijkste testen hebben betrekking op de hygiënische betrouwbaarheid van het water. Wanneer uit de controle blijkt dat het water niet helemaal aan de eisen voldoet, geven wij een kookadvies af. U ontvangt dan een rode kaart met het advies om het water dat voor consumptie wordt gebruikt vooraf drie minuten te koken.

 

Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest-Nederland. In Zeeland werkt DNWG met Evides samen aan de drinkwaterleidingen.

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?